Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podle zákona č.122 / 2013 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se správou, nakládáním s mými osobními údaji obsaženými ve formuláři zasílaném prostřednictvím webu www.marina-apartments.de v počítačové síti Internet. Jsem si vědom, že informace, které poskytuji, jsou považovány za osobní údaje. Prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé a že poskytnutí údajů je dobrovolné podle vlastního uvážení.